mindfulnessmamma

Om rädslor och vår möjlighet att påverka vårt mående

Kategori: Må bra

 
Idag vet jag, att jag har stor makt att påverka mitt mående. En del saker kan jag inte påverka, men många saker kan jag faktiskt påverka. De där sakerna jag inte kan påverka, kan jag ändå bestämma hur jag ska förhålla mig till. Ska jag älta dessa och ondgöra mig över att det är som det är? Eller ska jag välja att acceptera läget och göra det bästa av situationen, påverka det jag påverka kan?
 
Inte sagt att det är lätt. Inte sagt att jag aldrig faller in i ältande. Inte därmed sagt att jag har lätt för att acceptera och släppa, men jag övar på det och jag vet vilken stor nytta jag kan ha om jag använder mig av detta sätt att tänka och agera.
 
Jag har själv erfarenhet av att mina egna tankar, känslor och rädslor har fått mig att må så mycket sämre. Det som har börjat med en tanke har till slut blivit en verklighet. Det vi ägnar mycket energi på får vi mer av. Om jag kryper ihop i ett soffhörn och funderar på allt möjligt som oroar mig, sådant som varit och sådant som kommer blir jag snart mer orolig. Jag kommer att jaga upp mig själv.
 
Att vara rädd för själva rädslan är inte ovanligt. När det handlar om panikångest till exempel är bland det värsta rädslan över att få en panikångestattack igen. Att inte veta när och var. Den där rädslan kan i sig föda en ångest. Rädslor föder rädslor och många gånger skulle vi hjälpa oss hjälpa genom att möta rädslan. Inte fly. Försöker vi springa ifrån den kommer den efter oss. Ofta. Och kanske till och med i en kraftfullare skepnad. Möter vi rädslan kan vi se den för vad den är, en rädsla som i sig inte är farlig.
 
 
 
 
Ibland behöver vi stanna upp. Göra något helt annat än tänka, grubbla och fundera. Bara lyssna till oss själva. Vara i nuet, det som sker just nu. Här och nu, att öva här och nu, dra sig tillbaka i nuet, kan vara ett så effektivt verktyg för att nå ett inre lugn. På sikt och för stunden. Det kan hjälpa oss att se tankar, känslor och rädslor just för vad de är.
 
 
 
 
 
Kommentera inlägget här: