mindfulnessmamma

Body Talk-för en bättre självkänsla

Kategori: Må braIdag har jag varit på utbildning i Body Talk i Luleå, väldigt intressant och framför allt känns Body Talk som något väldigt viktigt som många unga människor skulle behöva få ta del av. Det var intensiva, informativa och intressanta timmar idag med givande samtal och diskussioner.

Body Talk har skapats av Storbritanniens Eating Disorder Association med stöd från Doves fond för självkänsla. Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt har ensamrätt att hålla Body Talk i Sverige.


Body Talk arbetar utifrån en metod med övningar och diskussioner som syftar till att skapa bra självkänsla och
som bland annat synliggör hur utseendefixering kan styra ens liv. Vi vill med workshopen ge unga inspiration till ett bredare skönhetsideal.

Forskning från Statens Folkhälsoinstitut har visat att det har en negativ effekt på unga att informera om ätstörningar. I stället för att förebygga leder det till att fler drabbas, i och med att ett negativt beteende uppmärksammas och lärs ut. Ny forskning visar att var femte sjuåring vill vara smalare, men att det i regel dröjer några år innan de gör något för att gå ner i vikt.

Att det är viktigt med ett förebyggande arbete råder det absolut inget tvivel om! Nu hoppas jag verkligen att intresset kommer att vara stort för att ge sin skolklass, sina ungdomar på ungdomsgården eller i idrottsföreningen en workshop för en bättre självkänsla.

Kommentera inlägget här: