mindfulnessmamma

Artikel om pedagogiska måltider i Luleå Komun

Kategori: Allmänt

 

Nu finns den på webben, artikeln om pedagogiska måltider som publicerades i NSD igår.

 


Foto: Bengt-Åke Persson


Pedagoger i Luleå kommun får sitta med när barnen äter - men inte äta själva.

De nya riktlinjerna gäller vid vissa måltider.

- Jag tycker att det är helt förkastligt. Man har tagit ett förhastat beslut, säger Jenny Larsson, ordförande
i föreningen Anorexi/Bulimi-kontakt i Luleå.


Pedagoger inom förskolan och grundskolan i Luleå kommun får äta samma mat som barnen och eleverna, men endast vid ett tillfälle varje dag: lunchen. Övriga måltider får de bara sitta med vid bordet och äta det de själva tagit med eller få löneavdrag om de äter kommunens mat.


Förebilder får löneavdrag
De nya riktlinjerna är beslutade i förvaltningens övergripande samverkansgrupp och började gälla den 1 augusti i år. I ett dokument motiverar Luleå kommun pedagogiska luncher med:


"Om de vuxna inte äter samma mat och dricker samma dryck, eller kanske inte äter alls, går många pedagogiska möjligheter förlorade".


- Först påstår man att lunchen är viktig och sedan uppmanas pedagoger att inte äta vid övriga måltider. Och väljer man att vara en förebild så får man ett löneavdrag, säger Jenny Larsson, som även arbetar som förskolepedagog i Luleå kommun samt har egna barn i förskolan.

- Det är inte helt ultimat att ha med sig egen mat att äta tillsammans med barnen. De börjar ju undra vad man har för något, säger hon.


Matvanor grundläggs tidigt och att ha vuxna som går på diet, väger sig ofta eller bantar är inte bra, enligt Jenny Larsson. Att pedagoger varje dag sitter med vid matbordet utan att äta sänder ut fel signaler.


- Barn tar in hur vuxna förhåller sig till ätandet. Aktuell forskning visar att ätstörningar kryper allt längre ner i åldrarna. Hur kan vi motivera vikten av att äta och dricka bra om vi inte själva äter någonting. Det blir ju inte försvarbart, säger Jenny Larsson.


Övriga måltider kostar
Enligt Eva Wennberg, verksamhetschef för förskolan i Luleå, är den pedagogiska lunchen skattebefriad. Övriga måltider måste förvaltningen skatta för om personalen äter.


- Det kostar förvaltningen om all personal äter alla mål. Om vi hade mycket pengar skulle jag tycka att alla måltider skulle vara pedagogiska, men vi är inte i det läget nu.

 

Kommentera inlägget här: