mindfulnessmamma

Normal och fin

Kategori: Mindfulnessmammans boktips


Nu börjar det bli så mycket boktips här på bloggen så hädanefter komma inlägget att döpas efter bokens titel för att det ska bli lättare att orientera sig bland alla boktips.

Dagens boktips är....

Titel: Normal och fin

Författare: Caroline Eriksson

En viktig bok som motvikt till dagens skönhetstidningar och ideal!


Normal och fin

"Kvinnorna i min släkt har så länge jag kan minnas strävat efter att bli respektive hålla sig smala, inte av hälsoskäl utan av utseendemässiga skäl. Om denna strävan hade gjort åtminstone några av oss lyckligare, friskare, mer nöjda med livet och oss själva hade jag kunnat förstå den ansträngning vi lagt ner, de uppoffringar vi gjort. Men jakten på en kropp som är 'smalochfin' har inte bidragit till vare sig lycka, förbättrad hälsa eller livsglädje. Tvärtom. All den tid som har lagts på bantning, alla tankar som ägnats åt vikt och utseende, all energi som gått åt till dåligt samvete och sjävförebråelser har varit och är bortslösade. Idag är jag 29 år och tycker att nu får det vara nog."

Caroline Eriksson – som under många år själv var besatt av tanken att förändra kroppen och gå ner i vikt och som provat en mängd dieter och gjort upp rigorösa träningsscheman för sig själv – känner att nu får det vara nog: En perfekt kropp och ett perfekt utseende är inte det som skänker kroppsligt och mentalt välbefinnande.

Det är först när man kan acceptera, och tycka om, sig själv och sin kropp som välbefinnandet infinner sig. Vilket inte är helt lätt i ett samhälle där hälsan har blivit vår tids religion, där mat har blivit vår största fiende och där BMI-skalan blir måttstocken för en normal kropp. Med hjälp av forskare och dietister nyanserar författaren detta ensidiga budskap och uppmanar oss att fokusera på de egna behoven, både när det gäller mat och träning.

I sex intervjuer berättar kvinnor i olika åldrar om sitt förhållande till mat, kropp och träning. Vissa har kommit över sin "mentala övervikt", andra kämpar vidare. Läsaren får också möta designern Camilla Thulin, dietisten Bim Åkers och plusmodellen Carina Nilsson, som delar med sig av sina tankar.


Kommentera inlägget här: