mindfulnessmamma

Granskad ätstörningsvård i P1:s Kaliber

Kategori: Allmänt


Kalibers granskning av den svenska ätstörningsvården visar att det saknas alternativ för de barn och unga som är svårast sjuka. Endast ett fåtal landsting kan erbjuda specialiserad heldygnsvård, så kallad slutenvård. Och hos landets patientnämnder finns många klagomål om att inte få specialiserad behandling.
BUP blir sista anhalten när ingen annan hjälp finns att få.

Lyssna på programmet! Viktigt att detta lyfts!
Kommentera inlägget här: