mindfulnessmamma

Hitta hem till dig själv

Kategori: Mindfulness"Det bäst sättet att vårda sig om framtiden
är att vårda sig om nuet""Vi kanske fruktar att vi är mindre
än vi tror att vi är, när sanningen är att
vi är mycket, mycket mer."

"Det är verkligen en radikal
kärlekshandling att bara sitta ner i stillhet
en stund för sig själv.""Att komma till en mer behaglig plats i
framtiden är en illusion. Det här är allt."

"Skulle du kanske kunna vara här,
var du än är?"

"Också den kortaste stund av tystnad
är såväl ett sätt att bli närvarande som ett
sätt att gå vidare."

"Din uppmärksamhet är en vidsträckt
rymd att vistas i."Alla dessa fina ord är citat ur boken "HITTA HEM TILL DIG SJÄLV-108 LEKTIONER I MINDFULNESS" av Jon Kabat-Zinn.

Kommentera inlägget här: