mindfulnessmamma

Basal Kroppskännedom

Kategori: Mindfulness"Varje tillstånd i sinnet motsvaras
av ett tillstånd i kroppen."Basal Kroppskännedom, ofta förkortad BK, tycker jag är väldigt bra i kombination med Mindfulness-träning. BK är en sjukgymnastisk behandlingsmetod där man arbetar med både kroppsliga och själsliga aspekter. Syftet med behandlingen är att upptäcka, förstå och stärka egna inneboende resurser. På så sätt skapas successivt egna möjligheter att påverka sin hälsa, öka sin kreativitet och göra egna val i livet. Med hjälp av BK kan man stanna upp, lyssna till sig själv och sin kropp.

Basal kroppskännedom innehåller enkla övningar för hållning, rörelsemönster och andning. Genom att öva BK lär du dig upptäcka spänningar i kroppen och hitta vägar att bli mjukare, rörligare och mer avslappnad. 

Ett annat syfte i Basal Kroppskännedom är att stärka förmågan till medveten närvaro – att vara ”här och nu”. Det övas både i stillhet och tillsammans med de strukturerade rörelseövningarna. I BK är det alltid upplevelserna och skeendena i kroppen som är ankaret för närvarokontakten. Eftersom kroppen alltid är här och nu (till skillnad från sinnet), fokuserar man på kroppen för att hitta den medvetna närvaron, mindfulness.


Vill ni läsa mer om BK, gå in på Institutet för Basal Kroppskännedom.
Kommentera inlägget här: